WSDL زبانی با فرمت XML برای توصیف وبسرویس است که نحوه دسترسی به وبسرویس،عملیات ها،چگونگی انتقال پیام،ساختار پیام ها را مشخص می کند.وب سرویس های soap از wsdl برای توصیف ساختار خود استفاده می کنند که در ان سرویس ها و عملگرها ،لیست پارامترهایشان ،نوع انها، نقطه اتصال و .. است. مزیت کار با WSDL در سمت کلاینت این است که لازم نیست از api اطلاعات کافی داشته باشیم چون اطلاعات و توضیحات توابع و پارامتر ها و سرویس در آن موجود میباشد .

وقتی که سازندگان نرم افزار برای اولین بارSOAP و دیگر تکنولوژی های وب سرویس را ساختند دریافتند که برنامه ها قبل از اینکه شروع به استفاده از یک وب سرویس بکنند باید اطلاعاتی درباره آن را داشته باشند. اما هر کدام از آن سازندگان برای خودشان روشی برای ایجاد این توضیحات ابداع کردند و باعث شد که وب سرویس ها با هم هماهنگ نباشد. وقتی IBM و مایکروسافت تصمیم گرفتند تا استاندارد های خود را یکسان کنند WSDL بوجود آمد. در ماه مارس سال ۲۰۰۱ مایکروسافت، IBM وAriba نسخه ۱.۱ راارائه کردند.
هر وب سرویسی که بر روی اینترنت قرار می گیرد دارای یک فایل WSDL است که مشخصات، مکان و نحوه استفاده از وب سرویس را توضیح می دهد. یک فایل WSDL نوع پیغام هایی که وب سرویس می فرستد و می گیرد را توضیح می دهد مانند پارامترهایی که برنامه صدا زننده برای کار با وب سرویس باید به آن بفرستد. در تئوری یک برنامه در وب برای یافتن وب سرویس مورد نظر خود از روی توضیحات WSDL ها جستجو می کند. در WSDL اطلاعات مربوط به چگونگی ارتباط با وب سرویس بر روی HTTP یا هر پروتکل دیگر نیز وجود دارد.
ادامه مطلب