1- معرفی وب سرویس های YAHOO

یاهو انواع وبسرویس ها و خدمات رافراهم می کند که در لینک قابل مشاهده است از رابط جستجو در وب،اشتراک عکس،آب وهوا که به علت سادگی REST از ان بهره می برد،و استفاده از این سرویس ها نیاز به ثبت نام دارد

با استفاده از وب سرویس های RESTfull میتوان از این خدمات در طراحی و توسعه نرم افزار بسته به نیاز استفاده کنیم، برای دسترسی به وبسرویس یاهو نیاز API key میباشد ،که باید در سایت برای سرویس مورد نظر ثبت نام کنید و به صورت رایگان میتوان از تعداد درخواست محدود استفاده کرد و برای استفاده بدون محدودیت هزینه آن باید پرداخت شود
یکی از سرویس های کاربردی و پر طرفدار که از ان می توان استفاده های زیادی کرد سرویس جستجو است، با استفاده از سرویس جستجو میتوان یک اپلیکیشن جستجو خاص با اجرای فیلترهای مختلف روی آن یا از نتایج آن که به صورت xml یا json برگردانده می شود در موارد مختلفی استفاده کرد ، یا برای جستجو در یک سایت خاص استفاده کرد. ادرس وبسرویس در زیر امده است: لینک

نحوه استفاده از این سرویس به صورت زیر است که در query کلمه مورد جستجو باید وارد شود و دارای فیلترها و امکاناتی است

ادامه مطلب