XML-RPC مخفف XML-based Remote ProcedureCall یک پروتکول استاندارد که در سال 1998 توسط Dave در شرکت ماکروسافت ایجاد شد که از فرمت xml و http استفاده می کند و برای انتقال و فراخوانی رویه ها از http post استفاده میکند،پارامتر ها می توانند اسکالر ،عددی،رشته،لیست و داده های پیچیده باشند، اولین پلتفرم برای انتقال با یک تعریف استاندارد بود ،که بعدها منجر به تولید نسخه ابتدایی soap شد و که استفاده از soap به جای XML-RPC استفاده می کنند

ادامه مطلب