مفهوم REST وSOAو RPC از شیوهء معماری وب سرویس هستند،که هریک با تمرکز مفهومی خودش RPCبر عملیات ها متمرکز است، SOA بر پیام ها وRESTبر منابع تمرکز دارد

در سال 2000 فیلدینگ رای در تز دکتری خود درباره سبک معماری ، طرح های مبتنی بر شبکه و معماری وب و URI ها و منابع ، معماری REST را مطرح کرد ، ایشان همچنین یکی از مولفان اصلی پروتکلHTTPو دخالت داشتن در چند پروژه از جمله یکی از بنیانگذاران وب سرور آپاچی میباشد.

مفهوم REST درواقع بر اساس همان مفاهیم ومعماری ای که وب بر اساس انها ایجاد شده بود طراحی کرد، توسعه ی سریع و راحت و عمر طولانی آن معماری مناسبی برای گسترش و تغییرات غیرقابل پیشبینی در طولانی مدت است. در سیستمهایی که بر اساس مفهوم REST هستند ما همه چیز رو بصورت یکسری منابع در نظر میگیریم که این منابع باURIها مشخص میشوند، البته اینURIها لزوما ثابت نیستند و به آدرس فیزیکی یک منبع واقعی اشاره نمیکنند، بلکه انتزاعی هستند کهREST استفاده میکند.

طبقREST اینURIها به انتخاب سرور هستند و میتوانند تغییر کنند (کلاینت باید این URI را از خود سرور دریافت کند) و مورد ثابتی در این زمینه وجود ندارد، از xml برای اراعه منابع استفاده می شود،از http و متدهای GET, HEAD, POST, PUT, DELETE برای اجرای عملیات استفاده میشود،ازurl به طور معمول برای شناسه یک وبسرویس استفاده میشود و پاسخ داده شده با فرمت  xmlاست.

ادامه مطلب